Jdi na obsah Jdi na menu
article preview

Zprávy členské základny za rok 2020

Z důvodu nouzového stavu v ČR, nemohla proběhnout v plánovaném termínu členská schůze SDH Koloveč.

Proto zde uvádíme zprávy výboru SDH Koloveč za rok 2020.

Zpráva starosty SDH Koloveč Radka Vágnera:

Zdravím Vás bratři a sestry, kolegové a přátelé .

Bohužel situace nám nedovolí se sejít na členské a zároveň výroční valné hromadě za rok 2020 z důvodu Covid 19. Snad se zadaří a sejdeme se 29.1.2022 na výroční valné hromadě kde zhodnotíme rok 2021 a naplánujeme činnost na rok 2022.

V roce 2020 jsme pracovali v omezeném stavu a to jen výbor SDH Koloveč. V daném roce čítal sbor 75 členů a to 38 mužů, 11 žen, 26 mladých hasičů. Výbor složen z 8 řádně zvolených zástupců. V roce 2020 nás opustil p.Mestl Václav.Kaše řady rozšířili 2 noví členové Schwarc Radek a Plášilová Petra. Příspěky byly řádně zaplaceny a to 100,- Kč dospělí, 40,- Kč mladý hasiči a u dětí byla částka snížena, protože v covidovém omezení v r.2020 nemohly fungovat. S činnosti SDH jsme v omezeném režimu stavěli májku, proběhla pokládka věnců u pomníku padlých při výročí osvobození městyse Koloveč. Také se stavěl 5x náš párty stan, asistovali jsme také v místním kostele při přípravě betléma a rozdávali pravé Betlémské světlo. Majetek SDH Koloveč je řádně zapsán v inventární knize a kontrolován. Vše je v pořádku. V roce 2020 jsme od p.Fialy Petra dostali věcný dar elektrické kalové čerpadlo + 2 ks 25m vodotěsných prodlužovacích kabelů a nabíječku na CAS 25 Š706, dále jsme koupili 3ks dámských stejnokrojů a mladým hasičům sadu soutěžních dětských hadic + dětské savice. Provedla se generální oprava PS8 a to výměnou oběhového kola čerpadla a těsnění. Za to patří velký dík členům Michalu Hajznerovi, Petru Hájkovi, Petru Zoubkovi ml. a Karlu,Janáčkovi.

Také moc děkuji naší pokladní a hospodáři MariceSchmitdové za profesionální vedení naší pokladny a účtů a různého papírování, Petru Dolejšovi za vedení našich web stránek. Dále děkuji našim sponzorům a přátelům, kterými jsou:

Městys Koloveč, farnost Koloveč, fa Fiala Petr, Kartáčovna Koloveč, Pletex p.Toupal, Kartep Kechler Petr, ZAS Koloveč, Hrnčíství a muzeum Volf Martin, Kovovýroba Rejtar Karel a ostatním spolkům městyse Koloveč. Na koho jsem zapomněl tak se prosím omlouvám.

Přeji Vám všem příjemné prožití vánočních svátků a zdravíčko a úspěšný nový rok a snad se sejdeme v roce 2022 a zhodnotíme rok 2021.

íspěvky se opět budou platit převodem na náš ůčet ČSOB 180947030/0300, variabilní symbol číslo průkazu v hodnotě 100,- Kč. Nebo u starosty SDH, pokladní SDH osobně.

 

Zpráva vedoucích mladých hasičů SDH Koloveč Kamily Pečtové:

Rok 2020 jsme zahájili účastí na valné hromadě v kulturním domě v Kolovči.

Schůzky se konali ve školní tělocvičně, kde děti trénovaly na branné závody.

V únoru jsme se připojili do masopustního průvodu a zúčastnili se Zimního setkání mladých hasičů v Domažlicích.

Březen nám připravil ukončení schůzek díky pandemické situaci.

Schůzky byly obnoveny v září účastí na zábavném odpoledni pro děti - Ukončení prázdnin Městyse Kolovče.

Bohužel, ale i na podzim byly ukončeny schůzky díky pandemii.

 

Zpráva revizní rady SDH Koloveč o hospodaření za rok 2020
             
 
Zůstatek k začátku roku ke dni : 1.1.2020      
     I/  v pokladně SDH činil                                    4951,-
    II/ na běžném účtu (v bance, spořitelně) činil 91924,71
             
Příjem za rok 2020 činí :         
   1)  od členů SDH členské příspěvky   4600,-
   2) sponzoři       57000,-
   3) kulturní akce (plesy, …)     0
   4) sběr atd.       0
   5)úroky       7,19
   6) ………………………………………….   0
Celkem         61607,19
             
Výdej za rok 2020 činí :         
   1) platba členských příspěvků na OSH 3490,-
   2) valná hromada - občerstvení   7200,-
   3) valná hromada - energie   982,-
   4) soutěže       0
   5) mládež       22652,95
   6) odborná příprava (čerpadla, gumičky, ...) 7314,-
   7) zájezdy atd.       0
   8) výročí : dárkové koše     1816,-
   9) vední účtu, karta, poštovné   758,-
  10) internetové stránky     875,-
  11) pojištění vozík, stan     1207,-
  12) čistící prostředky + hadice   2089,-
Celkem          48383,95
             
             
Zůstatek na konci roku ke dni : 31.12.2020    
   I/ v pokladně SDH činí      1005,-
  II/ na běžném účtu (v bance, spořitělně) činil 109093,95

 

Hospodaření členů SDH Koloveč za rok 2020
 
Počáteční stav pokladny k 1.1.2020 : 4951,- Kč
Počáteční stav účtu k 1.1.2020 : 91 924,71 Kč
 
Drobné výdaje členů sboru : 25731,- Kč
Drobné výdaje mladých hasičů : 22 652,95 Kč
 
Příjmy celkem : 61607,19
 
Zpráva kontrolní revizní rady
 
Movitý majetek je řádně z inventarizován a v pořádku uložen.
Pokladna a účet řádně evidovány.
Stav majetku souhlasí s inventární knihou po řádné inventuře, která proběhla 18.12.2021.
Za KRR:
 předseda: Karel Janáček
 členové: Petr Dolejš, Kateřina Němečková