Jdi na obsah Jdi na menu
article preview

Historie sboru dobrovolných hasičů v Kolovči

 
Podnětem zrodu myšlenky na založení hasičského sboru, byla stále naléhavější potřeba boje proti zhoubným požárům, které městečko Koloveč zasáhly a způsobovaly stále větší a větší škody na soukromém i veřejném majetku.
Přípravná schůze pro založení sboru se konala dne 10.února 1884 v hostinci „U Šnajdrů“. Zde byl také zvolen přípravný výbor a odeslána žádost na okresní hejtmanství do Domažlic, o povolení k založení hasičského sboru. Společně s ní byly zaslány „Stanovy“, které vypracoval tehdejší řídící učitel pan Jan Engel.
Po kladném vyřízení žádosti, se dne 12. Května 1884 konala ustavující schůze sboru. Prvním předsedou byl zvolen pan Alois Černý a velitelem pan Antonín Šnajdr.
Celkem bylo 25 činných a 15 přispívajících členů.
Sbor převzal od obce dvoupístovou stříkačku na ruční provoz a koňský potah. V r. 1886 byla zakoupena nová čtyřkolová kovová stříkačka na koňskou přípřež. Stříkačka měla dostřik asi 30 metrů, naviják hadic, světla a další vybavení.
V r. 1886 byl sborem pořízen spolkový prapor.
Hlavní činností sboru byl pilný výcvik pro zdolávání požárů, zejména lezení po žebřících a práce s hadicemi. Celkové vybavení sboru tehdy představovalo 120 metrů hadic, žebříky, trhací háky, bourací sekery, provazy, plátěná vědra a stříkačku, které byly umístěny v obecní kůlně na staré radnici až do roku 1905. V témže roce byla postavena zbrojnice, která sloužila až do r. 1975.
Do roku 1908 patřil sbor pod okresní hasičskou jednotu v Domažlicích, po té do Hasičské župy Kdyňské.
Činnost sboru byla přerušena  26.7.1914. Po válce vstoupili do sboru noví členové a činnost se opět oživila.
V r. 1922 - 1940 byl v Kolovči zřízen župní okrsek.
V r. 1934 se uskutečnily oslavy 50. výročí sboru.
V r. 1936 byla zakoupena motorová stříkačka Waltr.
V r. 1937-8 zaznamenán příliv nových členů.
V r. 1939 – 1945 činnost opět utlumena
Po osvobození se uskutečnila  28.6.1945 první schůze a byla obnovena hasičská činnost. Také bylo zakoupeno auto značky Citroen jako tahač pro stříkačku a nové obleky.
V r. 1947 má sbor 46 činných a 22 přispívajících členů.
V r. 1950 dostává sbor nový název Místní hasičská jednota.
V r. 1952 vytváří se jedenáctičlenné družstvo žen
V r. 1960 přechází Místní hasičská jednota pod okresní správu Domažlice.
V r. 1963 se opětovně zakládá družstvo žen.
V r. 1968 se změnil název na Místní požární sbor. Sbor má v té době kolem 100 členů.
N a počátku šedesátých let obhospodařoval sbor vozidlo Praga RN, které bylo  10.12.1963 nahrazeno vozidlem Tatra-805.
Na členské schůzi 13.8.1961 byl schválen návrh na výstavbu nové požární zbrojnice. Návrh byl předán na obec. Výstavba zbrojnice se však nepodařila. Opětovný návrh byl předložen v roce 1972 a obcí schválen. Slavnostní otevření nové požární zbrojnice (stojící dodnes) bylo 7. a 8. června 1975. S touto událostí proběhly společné oslavy 90. výročí založení hasičského sboru.
100. výročí založení hasičského sboru se konalo 7. – 8. Července 1984. Sbor měl 101 členů.
Hasiči se od června 1990 organizují ve Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, pod názvem Sbor dobrovolných hasičů Koloveč a oslovují se bratři a sestry.
V r. 1991 zakoupen dvoukolový výsuvný žebřík a oblek proti sálavému teplu.
25.6.1994 byly zahájeny oslavy 110. výročí založení hasičského sboru.
1.1.1996 byla naše jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, v počtu 21 členů zařazena jako jednotka požární ochrany kategorie III.
V r. 1995 je sbor vybaven hydraulickými nůžkami, halogenovými světlomety a jedním zásahovým oblekem.
V r. 1996 byly zakoupeny další dva zásahové obleky.
V r. 2000 byl obnoven oddíl Mladých hasičů pod vedením Mrázové Jany.
V r. 2001 zakoupeno nové plovoucí čerpadlo MAXIM, světla s držáky na požárnické přilby a 2ks radiostanic
V r. 2002 se sbor podílel na odstraňování následků povodněmi zasažených oblastí.
19.6.2004 se konaly oslavy 120. výročí založení hasičského sboru