Jdi na obsah Jdi na menu

Závěrečné školení JSDH za rok 2016

14.ledna 2017 se jednotka dobrovolných hasičů Koloveč sešla v klubovně hasičské zbrojnice na každoročním ukončení roku.

Tentokrát byl rok 2016 zakončen již v novém roce.

Náplní "ukončení roku" bylo několika hodinové školení, kterého se ujali 2 členové jednotky SDH Koloveč, kteří jsou mimo jiné, také profesionálními hasiči, Lukáš Cozl a Pavel Kadlec.

Školení se týkalo:

- bezpečnost práce na požářišti

- hasební látky a jejich aplikace

- věcné uložení v CAS 20 Volvo

- uzle, polohovací pásy

- radioprovoz a radiostanice

 - výcvik s žebříky + jištění

 - orientace v zakouřeném prostoru

 - zásah na NL

 - výcvik s HZS ÚO Domažlice

 - LS PČR  - plnění bambivaku a hasení lesních požárů

 - zákon č. 133/1985 o požární ochraně

   zákon č. 239/2000 o integrovaném záchranném systému

   vyhláška č. 247/2001 o organizaci a činnosti PO

   zdravověda

   komunikace na místě zásahu a z něj

   cvičební řád jednotek požární ochrany - technický výcvik

                                                           - vybavování hasičů

                                                           - útočné proudy

  základy požární taktiky - pásma požáru

                                     - fáze požáru

                                     - třídy požáru

 

Foto ZDE