Jdi na obsah Jdi na menu

Výroční valná hromada za rok 2015

Zápis z výroční členské schůze , konané dne 16.1.2016 v kulturním zařízení Městyse Koloveč od 16,00 hodin

Program: 1) Zahájení   

                 2) Zprávy starosty SDH  o činnosti za rok 2015

                 3) Zpráva velitele JPO3 o činnosti za rok 2015

                 4) Zpráva hospodaření za rok 2015

                  5) Zpráva vedoucí mládeže

                  6) Zpráva revizní a kulturní komise   

                  7) Ocenění členů

                  8) Vystoupení mladých hasičů  

                  9) Návrh činnosti na rok 2016 a rozpočtu na rok 2016

                  10) Diskuse

                11) Usnesení

                 12)Závěr

 

Jednání : 1) Zahájení provedl starosta SDH Radek Vágner, přivítal všechny člen, hosty a sponzory, všichni přítomní jsou podepsáni na prezenční listině, která je součástí zápisu a seznámil přítomné s programem výroční členské  schůze.

                 2)  Zprávu o činnosti SDH za rok 2015 přednesla starosta SDH Radek Vágner a je součástí zápisu  .

                 3) Zprávu o činnosti JPO3 přednesl její velitel Karel Janáček a je součástí zápisu

                 4) Zprávu o hospodaření SDH za rok 2015 přednesla pokladní Petra Konopová a je součástí zápisu.

                  5)Zprávu o činnosti mládeže přednesla její vedoucí Jana Mrázová a je součástí zápisu.

                6) Revizní zprávu za rok 2015 přednesl předseda revizní komise Karel Šicho a je součástí zápisu.

                7) Ocenění za věrnost sboru předal starosta Radek Vágner Lukáši Krechlerovi za 10 roků činnosti ve sboru a Karlu Janáčkovi za 20 let činnosti ve sboru

                8) Vystoupení mladých hasičů nacvičila s nejmenšími a předvedla Kamila Mrázová.

                9) S návrhem činnosti SD na rok 2016 seznámil přítomné Radek Vágner a zároveň předložil výroční schůzi návrh rozpočtu na rok 2016.Poté dal hlasovat o činnosti a o rozpočtu a oba tyto návrhy byly jednohlasně schváleny.

               10) Diskuse

- starosta Městyse Koloveč Ing. Václav Pergl poděkoval za činnost a spolupráci všem členům SDH a výjezdové jednotce

- starosta SDH Zíchov pozdravil výroční schůzi za SDH Zíchov a pozval přítomné na hasičský bál na Zíchov na 30.1.2016

- starosta za okrsek Václav Procházka seznámil přítomné se složením okrsku a s činností okrsku v roce 2015 a za průběh a výsledky soutěží okrsku

- major Bc. Kůstka pozdravil výroční členskou schůzi a připomněl informace o různých možných dotacích pro sbor v roce 2016

Pozval přítomné na oslavy výročí vzniku SDH v Domažlicích na 22.4.2016

- starosta SDH Folmava pozdravil výroční členskou schůzi

- za SDH Domažlice opět zdravice a připomenutí a pozvání na cvičení na Baldově ve dnech 23.6.-26.6.2016

- pan Kumpán pozdravil též výroční členskou schůzi a seznámil přítomné s činností a Sjezdem hasičů

             

              11) Usnesení přednesla Jana Součková

Výroční členská schůze schvaluje:

- plán činnosti na rok 2016

-  rozpočet SDH na rok 2016

                12) Závěr provedl straosta SDH Radek Vágner a poděkoval vše přítomným za pozornost  a popřál všem členům pevné zdraví a elán na další rok 2016. Poté následovalo občerstvení a volná zábava s hudebním doprovodem Jana Šmicra.

 

 

Foto ZDE

Video ZDE