Jdi na obsah Jdi na menu

Výroční valná hromada

17.1.2015 v 18:00 se konala v KD Koloveč výroční valná hromada SDH Koloveč.

Kromě členů sboru přijali pozvání také tito hosté:

Starosta městyse Koloveč ing.Václav Pergl 
Místostarostka Jana Peclová
Starosta okrsku č.14 Václav Procházka a SDH Srbice Václav Štefl
SDH Zíchov  starosta Jan Kovařík hospodář Pavel Kufner
SDH Folmava Jindra Moravec
HZS nadporučík Radek Snášel

Program výroční valné hromady SDH Koloveč
1.úvod přivítání hostú
2.návrh volební komise
3.zpráva starosty
4.zpráva velitele
5.zpráva hospodáře-pokladní
6.zpráva vedoucí mládeže a vystoupení mladých hasičú
7.zpráva revizní komise
8.volba výboru sdh na 5-leté období
9.volba delegátů na vvh okrsku a vvh okresního sdružení
10.návrh činnosti a rozpočtu na rok 2015
11.vyznamenání a diskuse
12.usnesení
13.závěr

 

Na valné hromadě byl zvolen na další 5-leté období členský výbor ve složení:

Starosta - Radek Vágner

Velitel SDH - Karel Janáček

Hospodář - Petra Konopová

Kontrolní orgán SDH - Karel Šícho, Václav Zoubek, Pavel Souček

Vedoucí mládeže - Jana Mrázová

 

Za příkladnou práci byli vyznamenaní mladí hasiči a vedoucí mládeže Jana Mrázová.

Zpestřením valné hromady bylo také vystoupení mladých hasičů.

Po skončení oficiální části schůze bylo připraveno občerstvení a hudba.

 

Foto ZDE

 

Video ZDE