Jdi na obsah Jdi na menu

Oslavy 130.let založení SDH

14.6.2014 náš sbor oslavil 130.leté výročí od svého založení.

 Oslavy byly zahájeny v 10:00 nástupem všech zúčastěných sborů a položením věnce čestnou stráží na místním hřbitově k uctění památky zesnulých členů. Dále následoval projev starosty sboru Radka Vágnera. Hlavním bodem projevu byla historie sboru, jeho založení, členové a technika. Dále se slova ujali pozvaní hosté. Jako první přednesl svůj projev starosta Městyse Koloveč  ing.Václav Pergl, jako druhý promluvil zástupce HZS mjr Josef Kůstka.  

Po těchto projevech následovalo stužkování praporu ke 130.výročí SDH. Také děti dostali svůj prapor a za vzornou reprezentaci obdržely medaile a dort.

O slovo se přihlásili zástupci SDH Domažlice, kteří popřáli do dalších let mnoho úspěchů, štěstí, zdraví a předali starostovi sboru sošku sv.Floriána a „2.symbol“ Kolovče – hodiny.

Nedílnou součástí takové oslavy bývá odměňování zasloužilých členů. I zde nechybělo poděkování a předání věcných darů Janě Mrázové, Petře Konopové, Václavu Kadlecovi, Petru Konopovi, Karlu Šíchovi, Janu Cozlovi, Ludvíku Dolejšovi, Václavu Vágnerovi, Václavu Zoubkovi a Jaroslavu Vágnerovi.

Po těchto oficialitách následovaly prohlídky přítomné hasičské techniky, zbrojnice, foto výstavy v klubovně a děti měly za hasičárnou připraveno mnoho soutěží, za které dostávaly odměny.

V odpoledních hodinách pokračovaly oslavy ukázkou slanění z plošiny, kterou předvedl HZS Domažlice. Plošinu si vyzkoušeli s velkým úspěchem i někteří z přítomných členů. Dále byla předvedena historická hasičská technika a na závěr děti předvedly zásah, uhašení mlýnu na přemílání bab.

Oslavy pokračovaly ve večerních hodinách taneční zábavou.

 

Foto ZDE

 

Video ZDE