Jdi na obsah Jdi na menu

Výroční zpráva velitele Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Koloveč 2012.

Výroční zpráva velitele Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Koloveč 2012.

 

Letošní rok byl jako každý jiný pro členy jednotky hodně pracovní.Scházíme se pravidelně každý čtvrtek od 17.00 hod.,kdy nejprve probíhá školení jednotky,poté údržba techniky a osobní výstroje.

Leden jsme zahájili částečnou výměnou starých nevyhovujících světel za zářivky a zapojením kamerového systému.Pak následovalo školení na řád spojové služby a obsluha radiostanic,které provedl spojový technik HZS Domažlice.Také jsme namalovali vyznačovací čáry na nový beton kolem montážní jámy a vyznačili místa na parkování aut.Darem jsme dostali starší skříňky na uložení oblečení,které jsme dali do šatny místo původních,již zrezivělých.

V měsíci únoru si jednotka připravovala auta na STK a chlapci dali nový výfuk na Avii.Ten byl vyveden nad vozidlo .Rovněž se dodělalo vodní topení do zadní části budovy ,k družstvu.Proběhlo školení na motorové a rozbrušovací pily,které provedl opět technik HZS Domažlice.

Na začátku března,jsme vyjeli k požáru RD ve Všepadlech,kde byla použita i naše druhá cisterna Š 706.Dostali jsme dar v podobě zámkové dlažby od pana Petra Krechlera a vydláždíme jím přístřešek.V tomto jarním období naše jednotka několikrát vypomohla firmě pana Dopšíčka ,kterému jsme několikrát kropili čerstvě položený beton v areálu JZD.

Půlka dubna ,jako každý rok ,patřila účasti naší jednotky na Rallye Šumava a dvakrát zajišťovala německé závody Stok Car v Domažlicích.Koncem měsíce již tradičně jeli hoši z jednotky do lesa pro májku a po nazdobení ji i postavili a k tomu samozřejmě patřilo i posezení za hasičárnou.Také jednotka předvedla svoji techniku na dvou akcích pro děti.

21.června jednotka jela na čtyřdenní cvičení na Baldov,ale tentokrát pro mě to moc šťastný výcvik nebyl.Došlo u mne k úrazu nohy a po příjezdu domů jsem v souvislosti s tím zjistil,že naše jednotka pro případ jakéhokoliv úrazu vůbec pojištěna není.Písemně jsem okamžitě žádal o zajištění této pojistky,ale do dnešního dne se nic nedělo, ani nikdo neposlal jakoukoliv zprávu,zda se naše žádost řeší.

V období prázdnin jednotka provedla odzkoušení všech hadic,byla na výcviku na vodě,kterýse konal ve Staňkově na řece společně s HZS.Několik členů SDH se pustilodo stavění pergoly ,a také jsme zasahovali při požáru sena ve Hřbitovní ulici.Jednotka byla pozvána a zúčastnila se na oslavách 140 let SDH Kdyně,140 let H.Týn a 100 let Únějovice,kde byl předveden nový automobil Volvo.

Začátkem září nás reprezentoval na nejnáročnější mezinárodní hasičské soutěži IRON Fireman Jaroslav Klička a byl to jediný zástupce z domažlického okresu,který se umístil na 69 místě ze 113 závodníků a dokázal tak porazit i

profesionální hasiče.Tím mu chci poděkovat za reprezentaci jednotky ,sboru i Městyse Koloveč.Také v tomto měsíci odešli dva členové naší jednotky.

Chtěl bych se zde ještě zmínit o naší sportovní činnosti.Abychom byli stále v dobré tělesné kondici,scházíme se každou středu v místní tělocvičně ,kde si sportovní aktivitou snažíme udržovat fyzičku.

Začal říjen a jednotka čerpala vodu ze studní pro Městys , byla zazimována technika a proběhlo velké cvičení na dálkovou dopravu vody na Koráb.Nyní je hlavní prioritou vyřešení vytápění celé budovy.Stávající akumulační kamna již nevyhovují ,a proto bylo rozhodnuto ,že tyto kamna nahradí elektrické kotle s radiátory.

Do konce roku nás ještě čeká výcvik v polygonu HZS Plzeň Košutka a psaní závěrečných testů znalostí z ročního školení a po vyhlášení výsledků bychom poseděli a podebatovali v klubovně.

 

To je zhruba celkový souhrn událostí,které naše jednotka za tento rok prováděla a se kterými jsem Vás chtěl seznámit.

 

Děkuji za pozornost.