Jdi na obsah Jdi na menu

Výroční zpráva starosty SDH Koloveč 2012

 Výroční zpráva starosty SDH Koloveč 2012

 

V roce 2012 měl náš sbor dobrovolných hasičů 76 členů, z toho 42 mužů, 8 žen a 26 dětí. Také letos někteří z nich oslavili svá životní jubilea, například pan Jaroslav Koza 85 let, pan Václav Kaše 80 let a paní Jaroslava Vágnerová 60 let. Všechny tyto zmíněné členy jsme s blahopřáním a malým dárkem osobně navštívili.

Každý rok se koná několik členských schůzí. Tento rok se při řešení interních záležitostí sešla členská základna 2x. 1.členská schůze tohoto roku byla svolána v dubnu a 2.schůze se konala na konci října.

Nyní bych vás rád seznámil s celoroční prací sboru.

První větší akcí tohoto roku bylo zimní setkání mladých hasičů konané 25.2. v Bělé nad Radbuzou. Této soutěže se účastnily všechna družstva našich mladých hasičů, s podrobnostmi o této soutěži nás určitě seznámí vedoucí mladých hasičů paní Mrázová ve své zprávě.

Dále pokračuje rekonstrukce hasičské zbrojnice. Po výměně garážových vrat a vchodových dveří, která se konala minulý rok se nyní obnovilo sociální zařízení kde spolu s chodbou vedoucí do klubovny byla položena nová dlažba. Také jsme v celé budově doinstalovali kamerový systém, kterým monitorujeme celý vnitřní objekt. V průběhu roku jsme začali za hasičskou zbrojnicí budovat pergolu k posezení u ohně. Pergola je již zastřešena a příští rok se bude ještě pokládat dlažba

Jako každý rok tak i letos se konal v Domažlicích měřený výstup na věž, který pořádají dobrovolní hasiči z Domažlic, našimi zástupci, kteří si tento namáhavý výstup vyzkoušeli byli Petr Krechler a Jarda Klička.

Na konci dubna na čarodějnice, jsme se sešli za hasičárnou abychom postavili májku a poseděli u ohně při pohoštění.

5.května se v naší obci uskutečnily oslavy osvobození americkou armádou. Také náš sbor se účastnil těchto oslav a položení věnců k pomníkům. Poté byl odjezd do Domažlic, kde jsme se připojili k průvodu městem na oslavu svátku sv.Floriána.

V květnu nás čekala okrsková soutěž. Tentokrát byla hostující obec Strýčkovice. Účast kolovečských hasičů zastoupilo družstvo nejstarších dětí a družstvo mužů.

Dětský den, který pravidelně pořádá městys Koloveč s naším sborem a TJ Slavojem Koloveč se tentokrát konal 2.června. Pro děti měli pořadatelé připraveno plno soutěží, za které je odměňovali různými cenami. Největším lákadlem dětského dne bylo vystoupení šermířské skupiny ze Staňkova. Na závěr dětského dne naše jednotka, na prostranství za školou pro děti vytvořila pěnu.

Také letos v červnu proběhl ve staré cihelně v Kolovči den s kynology, na kterém jsme prezentovali hasičskou techniku.

V letošním roce se konalo několik oslav založení sborů, i náš sbor dostal pozvání na tyto oslavy, bylo to například na 140 let založení SDH Kdyně, 140 let založení SDH v Horšovském Týně a další.

V září se již po desáté uskutečnila nejnáročnější mezinárodní hasičská soutěž IRON FIREMAN. Také Kolovečtí hasiči měli na této soutěži svého zástupce. Tuto soutěž, na kterou se dlouho předtím připravoval si vyzkoušel náš dobrovolný hasič Jarda Klička.

Jak jsem již v úvodu zmínil, konaly se v letošním roce 2 členské schůze. Na 2.členské schůzi bylo jedním z bodů projednávání příprav na výročí 130.let založení kolovečského hasičského sboru. Tyto oslavy proběhnou již za 2 roky, to je v roce 2014. K tomuto výročí bychom chtěli zhotovit tablo, našich členů a sepsat almanach. Členská schůze se usnesla na vytvoření komise, která se bude starat o přípravy na toto výročí.

V tomto roce nás ještě čeká, jako každý rok, mikulášská nadílka pro naše mladé hasiče a děti našich členů.

Chtěl bych se také ještě zmínit o nákupu modernějších ochranných přileb pro dětské sportovní družstvo, které byly financovány z příspěvku městyse Koloveč.

Na závěr mi dovolte poděkovat našim sponzorům, zemědělské akciové společnosti Koloveč, firmě Pletex pana Toupala, kartáčovnám Koloveč a panu Milanu Lucákovi.

Děkuji za pozornost