Jdi na obsah Jdi na menu

Zpráva starosty SDH Koloveč 2011

Zpráva starosty SDH Koloveč

V roce 2011 měl náš sbor dobrovolných hasičů 76 členů, z toho 41 mužů, 8 žen a 27 dětí.

 

Každý rok se koná několik členských schůzí. Tento rok se při řešeních interních záležitostí sešla členská základna 2x.

Z důvodu odstoupení dosavadního starosty sboru Václava Mráze byla v dubnu svolána 1. členská schůze tohoto roku. Na této schůzi byl novým starostou zvolen velitel jednotky Radek Andrle.  

 

Nyní bych vás rád seznámil s celoroční prací sboru.

 

V únoru začala renovace staré stříkačky. Této renovace se ujal jeden z našich členů Jiří Konop, který věnoval tomuto veteránu několik měsíců práce. Odměnou několika měsíční práce byla ukázka stříkačky  na srazu veteránů v Domažlicích na Chodských Slavnostech.

 

Jako každý rok, tak i letos se náš sbor 30. dubna na čarodějnice sešel u hasičárny, postavili jsme májku a poseděli u ohně a při pohoštění.

 

Další každoroční akcí je oslava svátku svatého Floriána, která se konala 6. května v Domažlicích.

 

Jednou z našich výdělečných akcí je pronajímání party stanu. Stan byl 3x pronajat do obce Smolov, dále si jej zapůjčil organizátor hudebních slavností konané v létě v Kolovči a poslední pronájem byl Slavoji Koloveč, který nakonec stan odkoupil a my koupili nový.

 

Také letos dobrovolní hasiči v Domažlicích pořádali výstup na domažlickou věž. Tento namáhavý výstup si vyzkoušeli i někteří z našich členů a zhostily se tohoto úkolu dobře.

 

14.května proběhla v Kolovči v areálu staré cihelny okrsková soutěž. Soutěže, se vedle družstev ze Srbic, Strýčkovic, Hlohovčic, Kanic a Hradiště zúčastnili i naše 2 družstva dětí a 1 družstvo mužů.

 

Dětský den, který pravidelně pořádá městys Koloveč s naším sborem se tentokrát konal 29. května.

Na děti čekalo mnoho her a úkolů. Dále zde nejmladší hasiči předvedli ukázku uhašení ohně a na závěr naše jednotka připravila pro všechny děti pěnu.

Asistovali jsme také u dalšího dětského dne, tentokrát s kynology. Tam naše jednotka udělala ukázku likvidace dopravní nehody.

 

V červenci dostal náš sbor pozvánku na slavnostní otvírání zrekonstruované hasičské zbrojnice na Folmavě.

 

Dovolte mě abych poděkoval našim sponzorům zemědělské akciové společnosti Koloveč, Pavlu Kašemu z Prahy a Josefu Böhmovy za nastříkání staré stříkačky.