Jdi na obsah Jdi na menu

Zpráva starosty sboru

Zpráva starosty – výroční schůze 22. ledna 2011

V roce 2010 měla naše základna  40 mužů, 8 žen a 27 dětí,  celkem tedy 75 členů. Výbor se schází dle potřeb a řeší různé organizační záležitosti. V loňském roce se konaly dvě členské schůze.

Nyní bych vás rád v krátkosti seznámil s činností sboru v loňském roce. 

Na okresní konferenci v Domažlicích nás zastupoval pan Jan Cozl. Společnou akcí sboru byl 14. května bowling v Merklíně, kde jsme si pronajaly obě bowlingové dráhy, přizvaly jsme i manželky a užili si zajímavý večer.

Stavění májky u hasičárny včetně posezení a pohoštění se konalo v předvečer 1. května.

V neděli 2. května se pak někteří členové sboru společně s družstvem mladých hasičů zúčastnili oslav svatého Floriána v Domažlicích, kam pravidelně jezdíme každý rok. V úterý 4. května se někteří členové sboru a družstvo mladých hasičů zúčastnili oslav osvobození a kladení věnců v Kolovči.

            Chtěl bych poděkovat všem členům sboru, kteří se zúčastnili příprav a organizace jarního kola dětské soutěže Plamen v Domažlicích, kdy v pátek 28. května večer bylo třeba zajistit stavbu překážek a následně v sobotu od rána bylo třeba pomáhat s celou organizací této okresní soutěže.

            V červnu se konal světový veletrh v Lipsku a zároveň také hasičské slavnosti v Litoměřicích. Protože o zájezd nebyl z řad členů zájem, zúčastnilo se několik členů vlastními auty.

            V srpnu jsme zakoupili z peněz sboru párty stan, který budeme využívat v letních měsících na akce sboru. První zkušební akce proběhla hned v sobotu  21. srpna, kdy jsme stan vyzkoušeli postavit a večer jsme poseděli u hudby.

            Členové sboru pomohli vedoucí mládeže při celostátním srazu přípravek, který se konal letos v Domažlicích a naše dětské družstvo se ho poprvé zúčastnilo. Připravili si veršovanou scénku o kolovečském mlýně. Z akce bychom měli dostat do SDH natočené DVD. Tímto bych chtěl všem zúčastněným poděkovat za jejich pomoc.

            V loňském roce jsme obdrželi od Městyse Koloveč příspěvek na činnost ve výši 10 tisíc korun, a další 4 tisíce věnoval Městys Koloveč na činnosti dětského družstva.  Tato dotace byla použita na nákup uniforem pro nové členy Sboru a na nákup nářadí a ostatních potřeb pro dětské družstvo. Dotace byla projednána s účetní Městyse Koloveč a řádně vyúčtována.

 Dovolte mi, abych poděkoval i dalším sponzorům, a to firmě Pletex Sylva Toupalová Koloveč, Pavel Kaše Praha, Milan Kufner Koloveč, Autoservis Lucák Koloveč, Luboš Hajzner Koloveč.

            Na závěr bych chtěl ještě poděkovat paní Petře Konopové, která v červnu 2010 ukončila svoji činnost jako vedoucí mládeže. Za její dlouholetou práci pro dětské družstvo byla navržena na Medaili Za zásluhy o výchovu, tato medaile je schválena a bude jí udělena při slavnostní příležitosti v Domažlicích nebo v Plzni. Paní Konopová bude písemně pozvána organizátory akce – alespoň takhle mi to bylo sděleno na OSH v Domažlicích. Dnes tímto alespoň předávám malou květinu.

            Omlouvám se ze zdravotních důvodů, že nejsem přítomen,  všechny vás zdravím a přeji vám, abyste si užili příjemné odpoledne. Děkuji za pozornost.