Jdi na obsah Jdi na menu

Zpráva oddílu Mladých hasičů za rok 2010

Zpráva oddílu Mladých hasičů za rok 2010

Rok 2010 jsme začínali v lednu s 23 dětmi, měli jsme 16 chlapců a 7 dívek. Jako předchozí roky, tak i letos jsme se scházeli v klubovně jedenkrát za čtrnáct dní vždy v pondělí od 17°° hodin. Na schůzkách se dětí učí různé hasičské znalosti, dovednosti, učí se vázat uzle, trénují si paměť, učí se hasičské a turistické značky, zdravovědu a podobně. To vše pak využijí při soutěžích.

V loňském roce jsme sezónu začali 11. ledna, kdy se konala první schůzka. Celý leden jsme se pečlivě s dětmi připravovali na Zimní setkání mladých hasičů, které bylo 13. února v základní škole v Horšovském Týně. Soutěžili jsme se třemi družstvy – jedno starší a dvě mladší. Obsadili jsme 4., 6., a 11. místo. Na stupně vítězů jsme bohužel nedosáhli kvůli velké konkurenci z klatovského okresu, ale i tak je to určitě velký úspěch. Zejména mladší družstvo utvořené z dětí přípravky si vedlo opravdu dobře. Dokázalo porazit i mnohem zkušenější družstva.

Další soutěží byla výtvarná a literární soutěž Požární ochrana očima dětí, kam jsme zaslali naše ručně vyrobené miniaturní hasiče na požárním žebříku.

29. března děti podstoupily přezkoušení z odznaků odbornosti. Je to znalostní test, který se musí každý rok vyplnit, jinak bychom dostali trestné body v soutěži Plamen. Děti za správné vyplnění testu dostanou odznak. Letos jsme vyplňovali 9 testů. 2x strojníka, 3x kronikáře, 3x preventivu a 1x velitele.

Celý duben jsme nacvičovali na soutěž v útoku CTIF, která se konala 2. května. V útoku jsme nedokázali porazit jen Chodskou Lhotu, což je i nemožné. Skončili jsme tedy na druhém místě. Tento den jsme ještě jeli na průvod do Domažlic k oslavě sv. Floriána.

22. května jsme se zúčastnili okrskové soutěže, která se konala ve Strýčkovicích. Měli jsme 3 družstva – přípravku, mladší a starší družstvo.

29. května se konalo jarní kolo hry Plamen na tartanovém hřišti v Domažlicích. Tato soutěž je pro děti nejtěžší. Trvá celý den a soutěží se v několika disciplínách, např. požárním útoku, štafety 4x60 metrů, štafety CTIF atd. Na tuto soutěž bereme jen ty nejstarší děti. Stupně vítězů nám tu opět utekly jen o kousek. Skončili jsme na 4. místě z celého okresu Domažlice. Při této soutěži se také závodí v běhu na 60 m v jednotlivcích. Do tohoto závodu nastoupili 3 děti – Veronika Mastná, Martin Mráz a Petr Dolejš. Všechny si vedly velice dobře. Martin se dokonce umístil na 1. místě, což znamená, že je nejlepší za všech závodníků na celém domažlickém okrese a Veronika se umístila na 4. místě. Při této soutěži bylo také oceněno několik našich dětí za příspěvky do výtvarné soutěže.

Na konci června jsme s dospělými hasiči jeli  na koupaliště. Společně jsme vyzkoušeli skoro všechno nářadí, různé proudnice a podrobně si prohlédli novou cisternu. Na konec jsme si opekli vuřty a rozdali jsme dětem diplomy a drobné dárky.

25. září jsme vyjeli na narozeninovou oslavu do Milavče. Dětské družstvo tam oslavovalo 10. let od svého založení. Předali jsme jim malý dárek a společně si užili zábavné odpoledne.

2. října jsme jeli do Luženic na podzimní kolo hry Plamen. Tato soutěž se jmenuje Závod požárnické všestrannosti. Děti zde uplatní své znalosti ve vázání uzlů, určování hasičských a turistických značek, zdravovědu a mnoho dalšího. Za tuhle soutěž jsme získali 7 bodů, ty se nám přičtou k jarnímu kolu v roce 2011.

S přípravkou jsme se zúčastnily 17. října Celostátního setkání přípravek na domažlickém náměstí. Děti nacvičily scénku s názvem Jak to bylo, kdysi dávno. Vstupovali jako první v odpolední sérii představení a měli velký úspěch.

Další společenskou akcí byl večer 5. prosince, kdy chodil Mikuláš, anděl a čert po vsi. S dětmi jsme se oblékli do kostýmů a rozdávali jsme vánoční přání našim sponzorům a členům. Dostali jsme spoustu cukrovinek, které jsme si rozdělili a peníze jsme dali do společné pokladny sboru.

Poslední akcí byla Mikulášská nadílka 6. prosince, kdy děti dostaly cukrovinky a společně jsme si zazpívali koledy.

Nakonec bych chtěla poděkovat sponzorům – tedy obci, která přispěla 4000,- korun na činnost MH a Lubošovi Hajznerovi, který přispěl 1000,- korun. Babičce Šíchové bychom chtěli poděkovat za pečení bábovek a za pomoc při praní prádla a paní Polívkové za dort. Dík patří i Aleně Dolejšové za úpravu uniforem pro mladé hasiče. Obdrželi jsme i dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Ještě bych chtěla říct, takovou aktualitu. Během jedenácti let, co je tento kroužek, tak se v něm vystřídalo 68 dětí, které v kroužku pracovaly nejméně 1 rok, některé byly vytrvalé a vydržely i 8 let.

Zpracovala: Kamila Mrázová