Jdi na obsah Jdi na menu

Výroční zpráva velitele jednotky

Výroční zpráva velitele jednotky Sboru dobrovolných hasičů Městyse Koloveč

Uplynul rok 2010, a proto mě dovolte o krátké zhodnocení činnosti naší jednotky.

Již  několik let se scházíme  ve čtvrtek od 17.00 hod.,kdy pravidelně probíhá školení

jednotky,údržba techniky, hasičárny a osobní výstroje.

        - V lednu a únoru se dokončilo zateplení vrat a proběhla příprava aut na

STK.Jednotka měla  školení  řádu spojové služby,které provedl spojový technik HZS  Domažlice.

       - Koncem března navštívila zbrojnici MŠ Koloveč a návštěva se dětem moc líbila.

        -V dubnu, jako každý rok,jsme zajišťovali Rallye Šumava a koncem měsíce proběhlo stavění máje.

       - V  měsíci květnu bylo akcí hned několik. Naše jednotka byla požádána, zda může zajistit Strk-cross v Domažlicích.Souhlasili jsme a úkol byl splněn zřejmě velmi dobře,jelikož pořadatel byl s námi  nadmíru spokojen a my se spoluprací s nimi také.Další akce byla stavění překážek na dětskou hasičskou soutěž v Domažlicích.Při zpáteční cestě jsme pomáhali při hašení rodinného domku v obci Chrastavice,kterou jsme v té době právě projížděli a zároveň někteří kvalifikovaní hoši pomáhali při oživování přihlížejícího souseda,který tuto vypjatou situaci nezvládl,než dorazil vůz záchranné služby.

        -V červnu jela jednotka na oslavy 120 let založení SDH v Hrádku u Sušice a koncem měsíce odjížděla na každoroční čtyřdenní cvičení na Baldov,letos v hojném počtu.V neděli ráno, po ukončení cvičení, jela jednotka na další zajištění německých závodů Stok Car a večer se vrátila domů na základnu.

       - O prázdninách proběhlo čištění žlabů na Základní škole a s naším novým požárním vozem jsme jeli předvést ukázku  na oslavy 125 let založení SDH Rábí.Jelikož naše spolupráce na zajištění Německých závodů  Stok Car se velmi osvědčila, byli jsme požádáni o spoluúčast na dalších jejich akcích tohoto typu. 

       - V půlce srpna jsme dodávali vodu do parní lokomotivy v Domažlicích a koncem měsíce byl postaven u hasičárny nový stan,který jsme zakoupili na různé akce v letních měsících a k této příležitosti proběhla i malá oslava.Také,Městysem Koloveč projížděly cyklistické závody Král Šumavy, na kterých jsme se zúčastnili jako pořadatelé.

       - Po dvou měsících volnějšího tempa bylo září již  opět pracovní, Městys Koloveč musel  zakoupit nový kompresor,který byl umístěn do přístřešku a byl zřízen rozvod vzduchu po celé hasičárně.

       - Začátkem října jednotka jela na požár rodinného domku do Strýčkovic a také proběhlo velké taktické cvičení složek IZS  na rozsáhlý požár lesa v prostoru vojenského cvičiště Poleň, ve spolupráci s HZS Klatovy a 13 dalšími sbory.

        - V měsíci listopadu se konalo prověřovací cvičení na únik nebezpečné látky,které probíhalo ve Staňkově s SDH Staňkov a HZS Stankov.Naše jednotka,také  dohlížela na hladký průběh lampionového průvodu Městysem Koloveč.

       - Poslední měsíc v roce byly dva zásahy na odstranění  padlých stromů přes vozovku směr Klatovy.  Proběhl výcvik v polygonu na stanici Košutka v Plzni,kde jsem provedl nové členy požární stanicí.Odpoledne účastníci dělali závěrečné testy znalostí z ročního školení a po vyhlášení výsledků poseděli a podebatovali v klubovně.

 

        To je celkový  souhrn událostí,které naše jednotka za  tento rok prováděla a se kterými jsem Vás chtěl seznámit.

 

Děkuji za pozornost.