Jdi na obsah Jdi na menu

Zpráva oddílu Mladých hasičů za rok 2011

Zpráva oddílu Mladých

 

hasičů za rok 2011

 

 

V letošním roce jsme sezónu začali 21. února, kdy se konala první schůzka, na které jsme se pečlivě s dětmi připravovali na Zimní setkání mladých hasičů, které bylo 26. února v základní škole v Horšovském Týně. Měli jsme 2 družstva, jedno starší a jedno mladší. Jak je už mezi našimi dětmi zvykem, tak jedno družstvo vybojovalo dort.

Další soutěží byla výtvarná a literární soutěž Požární ochrana očima dětí, kam jsme zaslali náš hasičský kalendář, za který děti dostaly uznání Okresní odborné rady mládeže.

8. května jsme se podstoupili přezkušování z odznaků odborností. Je to znalostní test, který se musí každý rok vyplnit, jinak bychom dostali trestné body v soutěži Plamen, z deseti dětí úkol splnilo devět dětí, po získání bodů nám stačilo, aby to splnilo pět dětí, takže úkol byl zase splněn.

Tento den se také konala soutěž v požárním útoku CTIF. Soutěž je poměrně náročná, proto na ní jezdí jen starší děti. I zde jsme se umístili mezi 3 nejlepší družstva. K této soutěži a vlastně i k ostatním soutěžím bych chtěla říci, že se snažíme děti učit, aby úkol vždy dobře splnily a aby ho sice splnily v časovém limitu, ale důležité je, aby byl úkol opravdu splněn dobře. Neučíme děti počítat s tím, že tohle odšvindluji, dostanu trestné body a naběhnu je jinde. Prostě splnit vše dobře a pak to naběhnout v čase. S tímhle tedy souhlasí většina vedoucích mládeže.

Hned o týden později se konala okrsková soutěž ve staré cihelně v Kolovči. Měli jsme 3 družstva – přípravku, mladší a starší. Všechna 3 družstva převedla ukázku požárního útoku Plamen a děti dostaly zlaté medaile.

28. května se konalo jarní kolo hry Plamen na tartanovém hřišti v Domažlicích. Tato soutěž je pro děti nejtěžší. Trvá celý den a soutěží se v několika disciplínách, např. požárním útoku, štafety 4x60 metrů, štafety CTIF atd. Na tuto soutěž bereme také jen ty nejstarší děti. A ani ne této soutěži jsme skoro nic nezkazili a opět skončili na stupních vítězů. Bylo to tedy celoroční bodování naší činnosti, Koloveč byl na 3. místě z celého okresu Domažlice.

Při této soutěži se také závodí v běhu na 60 m v jednotlivcích. Do tohoto závodu nastoupila Veronika Mastná, Romana Pavlovičová, Petra Boudová, Adam Přibáň a Petr Dolejš. Všechny si vedly velice dobře. Při této soutěži bylo také oceněno několik našich dětí za příspěvky do výtvarné soutěže.

Na konci června jsme vyrazili společně s mladými hasiči z Milavče a Hradiště na společné opékání vuřtů. Pěšky jsme došli do Hradiště, zahráli si pár her, než začalo pršet a pak pro nás dojely maminky a odvezly nás domů.

O prázdninách v srpnu jsme začali pracovat s novými členy - do přípravky přišly děti od 4 let – Martin Kříž, Marek Moravec, Kevin Anderle, Terezka Petrášová, Ondra Němeček. Sešli jsme se pětkrát o prázdninách, hráli jsme hry před hasičárnou, od září tyto děti chodí do hasičárny společně s mladšími dětmi do mladšího družstva. Schůzky máme každé pondělí a střídáme to tak, jednou mladší a jednou starší družstvo.


 

Od 19. září jsme se připravovali na podzimní závod požárnické všestrannosti. Trénovali jsme střelbu, uzle, hasičské a topografické značky. Tato soutěž se konala 1. října v Koutě na Šumavě. Měli jsme 3 družstva, jedno starší a 2 mladší. Z téhle soutěže nevíme výsledky, protože se nám připočtou k jarnímu kolu v roce 2012.


 

Jako loni, tak i letos jsme dostali pozvánku na soutěžní odpoledne do Milavče. Děti soutěžily např. v motání hadic na čas, přenášení papírků pomocí brčka, pití limonády pomocí brčka z talíře, nošení míčku na lžíci apod. Na tuto soutěž mohly jet všechny děti, odpoledne jsme si docela užili, ale protože jsme měli s sebou i ty nejmenší, tak jsme ještě před vyhlašováním výsledků – tedy v pět hodin odjížděli domů, protože už byly děti dost unavené, dojeli jsme do Kolovče v půl šesté, což už na nás maminky čekaly u hasičárny.

Nyní s dětmi vyrábíme vánoční přáníčka, která rozneseme sponzorům, v pondělí budeme mít společnou schůzku, aby se všechny děti alespoň na některé schůzce všechny viděly, připravíme pro ně nějaké soutěže velcí a malí dohromady.

V prosinci pro ně připravíme vánoční nadílku, chceme to každý rok udělat nějak jinak, tak pro letošek jim připravíme asi vánoční tombolu, nakoupíme různé dárky přibližně ve stejné ceně, a nechám pak děti losovat tombolu, uděláme to tak, aby každé dítě nějakou cenu vyhrálo. Na jedné ze soutěží jsme se totiž s tombolou setkali, koupila jsem každému dítěti jeden lístek do tomboly, a cenu vyhrálo asi jen pět dětí, takže ostatní byly zklamané, i od maminek vím, že děti, které nevyhrály, byly zklamané, tak jim to zkusíme vynahradit teď při vánocích.

Do příštího roku bychom chtěli připravit alespoň dvě ukázky našich nejmenších dětí z přípravky, protože už se nám stalo, že jsme byli opět pozvání na celostátní setkání přípravek, ale zatím jsme neměli nic připravené a to pozvání přišlo 4 dny před konáním soutěže, takže to bychom nezvládli ani nic připravit. Plánujeme, že děti naučíme jednu hasičskou ukázku, která spočívá v určování hasičských prostředků a přiřazování hasičských značek, druhou ukázku nějakou záchranářskou, pravděpodobně zachraňování osob a zvířátek z chaloupky u lesa, k tomu samozřejmě musíme vyrobit kulisy a nějaké hasičské vozidlo.