Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis z členské schůze konané dne 26. března 2010 od 19.°° hodin

Přítomno 24 členů, omluveni 4 členové, hosté 2.

Program:
  • 1.     Předání ocenění čestným funkcionářům
  • 2.     Přijetí nových členů
  • 3.     Informace starosty o připravovaných akcích

-          pátek 16. 4. Rallye Šumava

-          májka

-          neděle 2. 5. Soutěž děti, odpoledne Florián Domažlice

-          úterý 4. 5. kladení věnců ve 14.°°

-          okrsková soutěž Strýčkovice přibližně 22. 5.

-          pátek 28. 5. v 17.°° pracovní četa Plamen

-          sobota 29. 5. Domažlice soutěž dětí Plamen

  • 4.     Informace velitele o připravovaných akcích
  • 5.     Diskuse – návrh na Litoměřice
  • 6.     Závěr
 
Úvod
Starosta SDH přivítal všechny členy a hosty na této schůzi.
Předání ocenění

Starosta a velitel sboru předali ocenění Čestný starosta panu Václavu Zoubkovi, bývalému dlouholetému starostovi SDH, a ocenění Čestný velítel panu Václavu Vágnerovi, bývalému dlouholetému veliteli SDH.

Přijetí nových členů

Starosta SDH krátce představil zájemce o vstup do SDH Koloveč

- pan Petr Krechler, ul. U Cihelny 84 , 345 43 Koloveč
- pan Michal Kovář, ul. Zahradní 139 , 345 43 Koloveč

Oba noví členové byli přítomnými členy jednomyslně přijati za členy SDH.

 
Informace starosty o připravovaných akcích

16. 4. Proběhne Rallye Šumava - budeme pomáhat zajišťovat bezpečnost na trati

30. 4. Stavění májky v hasičské zbrojnici – návrh velitele, aby se májka v hasičárně nedělala,

Členové nesouhlasili, starosta dal hlasovat, kdo je pro, aby se májka v hasičárně postavila a udělalo se posezení - členové si stavění májky odsouhlasili, sraz je 30. 4. 2010 v 17.°° hodin v hasičárně

Neděle 2. 5. 2010 –soutěž dětí Útok CTIF v Domažlicích – odjezd bude podle časového plánu, který sdělí vedoucí OORM Domažlice týden před konáním akce, odpoledne se koná v Domažlicích krátká oslava Sv. Floriána – zatím více informací nemáme

4. května 2010 proběhne v Kolovči kladení věnců, místostarostka Kolovče paní Peclová oznámila emailem, že akce se bude konat ve 14.°° hodin odpoledne, využijí Militarcar club Plzeň

Okrsková soutěž bude pravděpodobně ve Strýčkovicích 22. 5. 2010 – zúčastní se družstvo dětí

Pátek 28. 5. 2010 v 17.°° pracovní četa do Domažlic na přípravu stadionu na okresní soutěž Plamen

Sobota 29. 5. 2010 soutěž dětí Plamen Domažlice + celý den bude v Domažlicích pracovat pracovní četa – vedoucí mládeže doplnila, že tahle služba na nás přišla poprvé za deset let, co pracuje s dětmi, při přípravě okresních soutěží má každý rok službu vždy jeden okrsek, nyní se jedná o okrsek Koloveč, pracovní četa by měla být 7 členů, kteří budou k dispozici pořadatelům soutěže a budou přenášet překážky a pomáhat zajišťovat chod okresní soutěže dle požadavků pořadatelů

 

Infmormace velitele o připravovaných akcích – upřesnil informace o Rallye Šumava, informoval o ukázce Volva na oslavě SDH v Hrádku u Sušice dne 19. 6. 2010, informoval o tom, že se zatím neví, zda bude ukázka Volva i na Hasičských slavnostech v Litoměřicích. Zatím není jasné, v jaké částce se budou tyto ukázky našemu SDH platit od objednavatelů.

Diskuse:

Starosta navrhl, že bychom mohli jet na zájezd do Litoměřic na hasičské slavnosti dne 12. června 2010, odjezd cca ráno v 5.°°, program celý den v Litoměřicích, odjezd z Litoměřic ve 22.30 po skončení celé akce, pokud bude málo zájemců, zkusíme se spojit s jiným SDH, autobus by byl hrazen pro členy SDH z pokladny, členové by si kupovali pouze vstupenku na akci – cca 100 Kč na osobu. Do 15. dubna 2010 mají členové SDH nahlásit emailem, smskou či osobně starostovi, zda na zájezd chtějí jet. Po tomto termínu se buď zájezd objedná nebo ne.

Velitel upozornil vedoucí mládeže, že po schůzce dětí byl v hasičské zbrojnici nepořádek, což zástupce vedoucí mládeže vysvětlila tím, že po pondělní schůzce provedla celkový generální úklid klubovny včetně WC a chodby ve čtvrtek tak, aby bylo čisto před dnešní schůzí.

Velitel se dotazoval pana Kličky, zda už nějak rozběhne sportovní družstvo a zda už se letos zúčastní nějaké soutěže, prozatím se ještě sportovní družstvo nesešlo.

Schůze byla ukončena v 19.45 hodin starostou sboru.