Jdi na obsah Jdi na menu

Zpráva oddílu Mladých hasičů Koloveč za rok 2009

Rok 2009 jsme začínali v lednu s 23 dětmi. Pravidelně jsme se scházeli v  hasičárně jedenkrát za 14 dní vždy v pondělí od 17.00 hodin, před soutěžemi jsou schůzky každý týden a děti jsou rozdělené na mladší a starší.
Zúčastnili jsme se  několika soutěží – první z nich se jmenovala Setkání mladých hasičů okresu Domažlice a konala se  14. března 2009 v Základní škole v Horšovském Týně. Ve starší kategorii jsme získali první místo - družstvo ve složení Veronika Mastná, Romana Pavlovičová, Petra Boudová, Martin Mráz, Honza Cozl a Lukáš Krechler. Mladší kategorie získala také první místo - to ve složení Aneta Hajznerová, Petr Dolejš, Vojta Karban, Tereza Volfová a Míša Zoubková.Do této soutěže jsme zapojili i družstvo z přípravky, které obsadilo 11. místo v mladší kategorii ze 17. družstev - byli to Tomáš a Víťa Moravec, Matyáš Dolejš a Matěj Karban, Dominik Hajzner, Karel Petráš a Filip Bouda.
Další soutěží je výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí, kam jsme zaslali naše soutěžní výtvarné i literární práce. Kolektivní výtvarná práce přípravky a mladší kategorie se jmenovala správná parta - hasiči, kdy každé dítě vymalovalo papírového hasiče a pak jsme ty obrázky slepili za ruce dohromady. Děti získali první místo v okrese a postoupili do kraje.
Během roku 2009 jsme se zúčastnili  jarního a podzimního kola celostátní soutěže Plamen. Jarní kolo se konalo na tartanovém hřišti v Domažlicích. V celkovém hodnocení jsme pak obsadili páté místo v okrese. Přesto se nám povedlo získat dvě ocenění - v přeboru jednotlivců získal druhé místo Lukáš Krechler a Honza Cozl třetí místo. Lukáš Krechler získal 2. výkonnostní třídu.V přeboru dívek celého okresu Domažlice získala Veronika Mastná krásné šesté místo.
Kromě těchto soutěží jsme se s dětmi zúčastnili kladení věnců v Kolovči, oslav svatého Floriána v Domažlicích, okrskové soutěže v Hlohovčicích a Dne dětí v Kolovči.
                V červnu jsme pro děti ve spolupráci s chlapi z výjezdové jednotky uspořádali Den se zásahovou jednotkou - odjeli jsme na koupaliště a děti si vyzkoušely stříkání z několika druhů proudnic, prohlédly
a prolezly si trambus, viděly práci s hydraulickými nůžkami, použití vodního čerpadla a záchranu tonoucí osoby. Nakonec jsme si společně opekli vuřty.
                O prázdninách jsem se zúčastnili srazu rodáků - děti asistovaly při kladení věnců na místním hřbitově a při vysvěcení nového praporu městyse Koloveč.
V září jsme se opět po prázdninách sešli, kromě pravidelných schůzek jsme se zúčastnili oslavy předávání nové hasičské automobilové cisterny.
3. října jsem se zúčastnili branného závodu, který se pravidelně koná v Luženicích. Výsledky z tohoto kola se nám přičtou k dalšímu jarnímu kolu roku 2010, pak se dozvíme celkové hodnocení.
                Vedoucí a instruktoři se zúčastnili školení ve Starém Klíčově a doplnili si potřebnou kvalifikaci. Na soutěže si s sebou vozíme i vlastní rozhodčí - což je Lukáš a Láďa Bouda z Kanic.
                V prosince jsme pro děti uspořádali mikulášskou nadílku a již tradičně jsme rozeslali vánoční přáníčka.
Chtěli bychom se  zúčastnit s naší přípravkou celostátního srazu všech přípravek z České Republiky, který se bude konat v říjnu 2010 v Domažlicích.